แนวคิดดำเนินการของประตูรีโมทที่รู้เรื่องง่ายๆ

 

หน้าที่ของ ประตูรีโมท เป็นประตูที่ดูแลด้วยการเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล ที่สามารถใช้ร่วมพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์สั่งงานอัตโนมัติแบบอื่นๆ ดังเช่น คีย์การ์ด หรือเครื่องสแกน  ซึ่งช่วยอำนวยความง่ายดายในการเปิดเข้า-ออกของทางเข้าออกได้อย่างดี สำหรับช่วยทุ่นกำลัง และระยะเวลา นับว่าคือวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในการหลีกเลี่ยงต่อการโดนขโมยของ หรือไม่ก็ การขโมยรถ เมื่อลงไปเปิดประตู  ไม่ก็เสี่ยงโอกาสต่อการที่มีผู้เยาว์อยู่ในรถยนต์ แล้วเราลงไปเปิดประตู ผู้เยาว์อาจเล่นเกีย หรือ รถยนต์ล๊อคเอง ทำให้ผู้เยาว์ติดอยู่ภายในรถ

ประตูรีโมท  ตรงนั้นจะทำงานใส่กลอนเองในตัว ครั้นเมื่อเคลื่อนที่ปิดแล้วไม่จำต้องเปลืองเวลาใส่กลอนอีก เนื่องจากมีตัวรีโมทในการกำกับเป็นหลักเสมือนเป็นประแจในตัวมันเอง ซึ่งประตูรีโมทมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบหลักๆ เช่น

ประตูรีโมทแบบบานขยับที่ เป็นแบบเคลื่อน   ด้วยตัวประตูรีโมทจักวิ่งอยู่บนล้อไปตามรางเหล็กเวลาที่วางใกล้กับพื้น   นับว่าเป็นการเปิดแบบขยับที่ภายในทิศทางที่ขนานกับผืนโลก และการเคลื่อนเปิดแบบประยุกต์หลากหลาย   โดยต้องมีเขตหน้าบ้านที่มีความใหญ่โต เพียงพอที่จะเก็บประตูทั้งบานได้

ประตูรีโมทแบบบานสวิง  เป็นบานประตูสองบาน  และเปิด-ปิดภายในประเภทของบานสวิง โดยบาน เป็นส่วนใหญ่มักจะใช้กับประตูหน้าบ้านที่มิค่อยมีเขตแดนด้านกว้างขวางมากนัก ทางเข้าออก  โดยแต่ละบานจะถูกจับติดหัวเสาเข็มของทั้งสองด้าน  ซึ่งมีความลึกพอเพียงที่อาจเก็บบานทางเข้าออก ที่ไม่กีดกั้นการเข้า-ออก หรือไม่ก็การจอดรถยนต์