บริการออกแบบโรงงานโดยคณะทำงานผู้ชำนาญ

บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ คลุกคลีอยู่ในวงการโรงงานอุตสาหกรรมมานาน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบโรงงาน   กับปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ มากมายในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ในการก่อสร้างโรงงานแต่ละครั้ง เจ้าของโครงการจะว่าจ้าง ออกแบบ (designers) และจัดให้มีผู้รับเหมาก่อสร้าง (contractors) เข้ามาประมูลงานก่อ (bidding) จากนั้นเมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน (consultants) เพื่อบริหารงานก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จตามที่หวัง ในระยะหลังในวงการก่อสร้างโรงงานนั้น ได้มีรูปร่างการแข่งขันจากบริษัทรับเหมาประดิษฐ์ ซึ่งเน้นระบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (design build or turnkey) และส่วนมากจะแข่งขันเฉพาะด้านราคาที่ด้วยเกณฑ์กฏเกณฑ์ที่ระบุขึ้นเองของแต่ล่ะผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นๆ

แต่ในความเป็นจริงด้วยว่าการสร้างโรงงานนั้น ยังขาดผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีฝีไม้ลายมือเฉพาะทางด้านการประดิษฐ์โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆ ตามมาหลายอย่าง

ผลกระทบในระยะ 4-5 ปีหลังที่ผ่านมา ปัญหาของผู้รับเหมาในสภาวการณ์แข่งขันด้านงานปลูกสร้าง ระบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) มีแบบการแข่งขันด้านการตลาดสูง ล่าสุดผู้ออกแบบมีให้คัดเลือกเยอะแยะ “แต่จุดยืนและแบบแผนของ บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด จะเป็นผู้ดีไซน์เฉพาะทางด้านการ ปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น” เพื่อตอบสนองความต้องการจากกลุ่มลูกค้า ด้านโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง

“การบริหารงานโครงการ” ในมุมมองของเราต่อการบริหารแผนนั้น เรื่องงานนับว่าเป็นเรื่องไม่ยากเพราะว่าเรา เพราะผลงานที่ผ่านมาเราสามารถตรวจสอบพร้อมด้วยแก้ไขปัญหาเรื่องงานก่อได้ดีเสมอ