บทบาทในการเฝ้าดูผู้อาวุโสจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในตระกูลที่มีผู้อาวุโสอยู่อาศัยด้วยนั้น นับว่าโชคยวดยิ่งที่ยังมีผู้สูงอายุอยู่เป็นเสาหลักของดวงใจพร้อมด้วยให้ความอุ่นสบายแก่สายเลือด  พร้อมกับยิ่งผู้ใหญ่ที่อยู่กับเรานั้นท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สุขภาพจิตดียิ่งถือเป็นดวงดีมากขึ้นไปอีก เนื่องมาจากทราบกันดีอยู่แล้วว่า ร่างกายของคนเราเมื่อสูงวัยมีแก่ชราขึ้นโรคภัยค่อนข้างเข้ามาเยี่ยมเยือนจึงมีการล้มหมอนนอนเสื่อพร้อมด้วยต้องให้การระวังรักษาพยาบาลคนชราตามท่าทีเจ็บไข้ได้ป่วยไข้ต่อไป โดยนำผู้สูงวัยไปรักษาแพทย์ที่โรงพยาบาลทั่วไป หรือ สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ปรนนิบัติรับใช้ คนสูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ในอีกทางหนึ่งหากคนชราไม่มีอาการเจ็บไข้แต่มีอายุมากแล้ว การเคลื่อนไหวและสังขารร่างกายของผู้อายุย่อมเตาะแตะจำเริญเหมือนในอดีตก่อน ลูกหลานจึงต้องให้การดูแลผู้สูงอายุตามสมรรถนะพร้อมทั้งโอกาสอำนวยทั้งการคุ้มครองผู้สูงอายุที่บ้านโดยสมาชิกภายในครอบครัวเอง การจ้างพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน หรือหาคนดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งอาจไม่ใช่ปรนนิบัติดูแลผู้อาวุโส หรือผู้ช่วยเฝ้าไข้ดำเนินงานคนแก่โดยตรง แต่คนดูแลคนแก่นี้ควรได้รับการฝึกหัดหรือมีความเข้าใจในการร่วมแรงร่วมใจดูแลคนสูงอายุ

จะเห็นได้ว่าการควบคุมคนสูงอายุทั้งการเฝ้าดูที่บ้านโดยลูกทีมข้างในสกุล  การหาคนตรวจการผู้สูงอายุการจ้างดูแลอภิบาลคนชรามาช่วยเอาใจใส่ที่บ้าน   หรือในส่วนการปกป้องโดยคลินิกปกป้องผู้ใหญ่  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีข้าราชการของสถานพยาบาล ซึ่งอาจเป็นเฝ้าไข้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียนจบและมีคุณวุฒิการศึกษารับรอง หรือคนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ

รู้จักศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และหลักการเลือกใช้บริการ

หลายคนอาจมีคำถามว่า “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” คืออะไร ? และจำเป็นต่อผู้สูงอายุมากน้อยแค่ไหน ?

ทำความรู้จักศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Eldercare Center)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในความเป็นจริงนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายชื่อ อาทิเช่น สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เนอร์สซิ่งโฮมเนอร์เซอร์รี่ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลคนชรา  ที่เหล่านี้เป็นชื่อเรียกของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เรียกสถานบริการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีและผู้สูงอายุที่ทั้งดูแลตนเองได้รวมทั้งผู้ที่ต้องการการดูแลจากผู้ช่วยหรือพยาบาลเป็นพิเศษ

ความสำคัญของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุบางคนที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายบางส่วนหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตอีกทั้งยังขาดคนคอยดูแลเพราะบุตรหลานแต่ละคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ  จึงต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านอยู่กันตามลำพังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอุบัติเหตุไม่คาดฝัน  กว่าคนในบ้านจะรู้ก็อาจจะสายเกินไปแล้วก็เป็นได้  แต่ถ้าหากนำผู้สูงอายุมาฝากไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  จะสามารถวางใจได้ว่าผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีคนคอยดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา  ช่วยลดความกังวลและป้องกันเหตุไม่คาดฝันได้