คิดค้นการงานอีกครั้งได้ด้วยการฝึกอบรมแชทบอท

เราจะเริ่มต้นแลเห็นผู้เล่นรายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หุ้นส่วนเทคโนโลยีเยอะขึ้น ตัวอย่างเช่น Trim ซึ่งคือแชทบอทตัวหนึ่งที่โดนขยายขึ้นมาสำหรับ “เลิกล้ม” บริการของ Comcast ที่อเมริกันชนยกให้ว่าเป็นเลิศในกองกลางยอดแย่ หรือ Melody แชทบอททางการผู้รักษาจากไป่ตู้ ที่โดนวิวัฒน์ขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความไวในการชี้ขาดความเจ็บไข้คนเจ็บให้กับคณะหมอ

สร้างงานใหม่เอี่ยมให้คน นั่นเป็นงานด้านการฝึกฝนแชทบอท มีรายงานจาก TheNextWeb ที่กำหนดว่า ภายในปี 2025 คนจะมีการงานใหม่เอี่ยมให้ทำกัน นั่นก็คือการเป็นผู้ฝึกสอนพร่ำสอนแชทบอท หุ่นยนต์ พร้อมทั้งระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะเป็นงานที่ต้องการแรงงานคนถึง 12.7 ล้านอัตราเลยทีเดียว นอกจากนี้ หุ้นส่วนศึกษาวิจัยการ์ทเนอร์ ยังได้คาดคะเนเอาไว้ว่า ในปี 2017 งานด้านบริการลูกค้า จะถูกถ่ายเทไปให้แชทบอททำงานเยอะขึ้น โดยเหลือไว้เพียง 1 ใน 3 ของจำนวนรวมงานเดิมที่ปรารถนาเจ้าหน้าที่บุคคลเข้าดำเนินการให้

เทรนด์ดังกล่าวข้างต้นมักจะประสานกับท่าทางของคนรุ่นหลังที่สันทัดแชทถามกันยิ่งกว่าจะโทรสนทนา เช่นนั้นจึงไม่แปลกถ้าหากเด็กรุ่นใหม่จะนิยมแชทเข้าไปร้องเรียนกับใครคนหนึ่ง ให้ได้ทราบความทุกข์ของตนเอง

ถึงกระนั้นก็ตาม การได้รับความนิยมของแชทบอทในภาคธุรกิจอย่างมากมายทั้งในการงานด้านบริการผู้บริโภค การค้าขาย ผลิตภัณฑ์ เสิร์ชเอนจิน เป็นต้น นั้น ก็อาจเป็นเหตุให้ปรากฏข้อสงสัยซ้ำตามมา นั่นก็เป็น โจทย์ด้านความปลอดภัย เหตุเพราะในเวลาที่ลูกค้าสนิทใจในแชทบอทว่าคงมิโกงและกระทำการแจ้งข่าวสารบัตรเงินเชื่อเพื่อที่จะทำการค้าของซื้อของขายนั้น อาจจะกลายเป็นเป้าของแฮกเกอร์ในการดึงข่าวสารพวกนั้นไปใช้ หรือนำเข้าสู่การสร้างอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ได้มานั่นเอง