กฎเกณฑ์และมรรยาทภายในการใช้วิทยุสื่อสารที่จำเป็นจะต้องมีในการทำงาน

ข้อพึงปฏิบัติกล่าวถึงกฎข้อบังคับและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

ในการบอกข่าวทางวิทยุสื่อสารจะต้องให้สั้นและเล็กเท่าที่จะสามารถเนื่องจากทุกวินาทีนั้นมีคุณค่าและถ้าผิดพลาดไปก็จะไม่ทันเวลา ที่สำคัญคือการทอดทิ้ง การพูดล้อเล่น ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ ในเรื่องที่ปราศจากแบบแผนใด ๆ บอกไว้ ก็ให้ใช้สำนึก(Common sense) ในงานติดต่อสื่อสาร เนื่องด้วยในการเล่นจนเลยขอบข่ายสามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้งานเสีย ไร้ใครฟังคำเหล่านั้น ไม่ก็จะหมายถึงการบอกระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องที่มิใช่ราชการ เป็นการ มิสมควรในการใช้วิทยุสื่อสาร

ดังนี้ห้ามปรับแต่งความถี่ไม่ก็ลองเครื่องเกินการความจำเป็น น่าจะรับฟังก่อนส่ง การส่งสอดแทรกที่มิชอบทำให้เกิดการอุตลุดและ ก่อกวนหรือสอดแทรกกิจการงาน ของสถานีที่กำลังดำเนินการ อยู่ในตอนนั้น ใช้คำพูดให้แน่ชัด เน้นย้ำที่ควรจะมุ่งเน้น เข้าใจสบาย มีการใช้คำกล่าวด้วยความรวดเร็วที่พอเหมาะ โดยจำต้องคำนึงถึงฝ่ายตั้งรับ ว่าอาจจะจดบันทึกได้ทัน เพื่อที่จะลดระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจทานอีกครั้ง หมั่นเพียรหลบเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่ผิดปกติ เสียงสูงทำให้แสบแก้วหูเสียงต่ำเป็นเหตุให้รู้ยากลำบาก เพียรพยายามใช้คำที่รู้เรื่องง่ายพร้อมทั้งสรุปได้ง่าย แล้วยังจงใช้การกล่าวที่เป็นธรรมดา ระวังจังหวะการบอกธรรมดา และพูดจาให้เป็นประโยค หรือคำพูด ไม่สมควรใช้การกล่าวเป็นลักษณะคำต่อคำ