วิธีการเลือกการใช้ล่ามและแปลเอกสารทางกฎหมายอย่างมืออาชีพ

 

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแปลเอกสารทางกฎหมายผู้แปลมีความเข้าใจพื้นฐานของกฎหมายทั่วไปและกฎหมายแพ่งและระบบกฎหมายในนั้น นักแปลด้านกฎหมายต้องมีประสิทธิภาพและมีความรู้ในการเข้าใจภาษาต้นฉบับแลภาษาเป้าหมาย มันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อพิจารณางานดังกล่าวว่านักแปลเป็นเจ้าของภาษาเป้าหมายและเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของโครงสร้างภาษา การใช้ล่ามและแปลเอกสารประเภทนี้กำลังกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องมีในโลกอุตสาหกรรมและ

การผลิตรวมถึงศาลยุติธรรมทั่วโลกและรัฐบาลต่างประเทศมีความสำคัญไปทั่วโลกการแปลระดับดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงงานแปลข้อความเป็นภาษาเป้าหมายดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมันต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้าใจว่าภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมายแตกต่างกันอย่างไร วลีในภาษาต้นฉบับอาจไม่มีความหมายในภาษาเป้าหมายและเป็นหน้าที่ของนักแปลล่ามและแปลเอกสารความหมายและนำไปใช้กับภาษาเป้าหมายในลักษณะที่ครอบคลุมกับภาษานั้น

นอกจากนี้ยังต้องใช้นักแปลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอด

นอกจากนี้ยังต้องใช้นักแปลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางเทคนิคของข้อมูลตัวแปรสัญกรณ์และลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้ทั้งสองภาษาแตกต่างกันมาก การแปลดังกล่าวควรรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องและผู้แปลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซฟังก์ชันการแสดงข้อความรูปแบบข้อมูลตัวเลข ฯลฯ สามารถจัดการกับการใช้ล่ามและแปลเอกสารเป้าหมายได้ การแปลงสกุลเงินแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและสัญลักษณ์ทศนิยมจะต้องแสดงอย่างถูกต้อง

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับล่ามและแปลเอกสารแต่สำคัญอย่างยิ่งในการแปลทางกฎหมาย แม้แต่ความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อาจมีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีหากไม่สังเกตกฎสำคัญคือเพื่อให้แน่ใจว่านักแปลทุกคนพิสูจน์การอ่านงานของพวกเขาหรือยังดีกว่าส่งต่อไปยังผู้อ่านเพื่อพิสูจน์ข้อผิดพลาดใด ๆ นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบกับผู้แปลก่อนที่จะเริ่มดำเนินการแปลเอกสารสำคัญทางกฎหมายที่การรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

บริการแปลและล่ามเป็นเรื่องธรรมดาในหน่วยงานราชการ

บริการแปลและล่ามเป็นเรื่องธรรมดาในหน่วยงานราชการต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ทักษะของล่ามมืออาชีพหรือนักแปลอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากในหน่วยงานของรัฐยังมีล่ามและนักแปลอิสระจำนวนมากรวมถึงบริษัท ที่ให้บริการล่ามและแปลเอกสารเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลได้ให้บริการภายนอกกับ บริษัท เอกชนแห่งนี้ด้วยการตีความและการแปลในฐานะมืออาชีพการตีความและการแปลเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อกำหนด

กระบวนการที่บุคคลแปลหรือแปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง แม้ว่าจะคล้ายกันในแง่ของกระบวนการและเป้าหมายการตีความและการแปลเป็นศัพท์ที่แตกต่างกันซึ่งไม่สามารถแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ความแตกต่างระหว่างการตีความและการแปลคือการตีความส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการตีความทางปากเช่นการใช้ปากหรือแม้แต่การใช้ภาษามือ ในอีกด้านหนึ่งการแปลเกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหนึ่งเป็นภาษาอื่นผ่านเอกสารหรือในรูปแบบข้อความอื่น ๆ