บทบาทในการเฝ้าดูผู้อาวุโสจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในตระกูลที่มีผู้อาวุโสอยู่อาศัยด้วยนั้น นับว่าโชคยวดยิ่งที่ยังมีผู้สูงอายุอยู่เป็นเสาหลักของดวงใจพร้อมด้วยให้ความอุ่นสบายแก่สายเลือด  พร้อมกับยิ่งผู้ใหญ่ที่อยู่กับเรานั้นท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สุขภาพจิตดียิ่งถือเป็นดวงดีมากขึ้นไปอีก เนื่องมาจากทราบกันดีอยู่แล้วว่า ร่างกายของคนเราเมื่อสูงวัยมีแก่ชราขึ้นโรคภัยค่อนข้างเข้ามาเยี่ยมเยือนจึงมีการล้มหมอนนอนเสื่อพร้อมด้วยต้องให้การระวังรักษาพยาบาลคนชราตามท่าทีเจ็บไข้ได้ป่วยไข้ต่อไป โดยนำผู้สูงวัยไปรักษาแพทย์ที่โรงพยาบาลทั่วไป หรือ สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ปรนนิบัติรับใช้ คนสูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ในอีกทางหนึ่งหากคนชราไม่มีอาการเจ็บไข้แต่มีอายุมากแล้ว การเคลื่อนไหวและสังขารร่างกายของผู้อายุย่อมเตาะแตะจำเริญเหมือนในอดีตก่อน ลูกหลานจึงต้องให้การดูแลผู้สูงอายุตามสมรรถนะพร้อมทั้งโอกาสอำนวยทั้งการคุ้มครองผู้สูงอายุที่บ้านโดยสมาชิกภายในครอบครัวเอง การจ้างพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน หรือหาคนดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งอาจไม่ใช่ปรนนิบัติดูแลผู้อาวุโส หรือผู้ช่วยเฝ้าไข้ดำเนินงานคนแก่โดยตรง แต่คนดูแลคนแก่นี้ควรได้รับการฝึกหัดหรือมีความเข้าใจในการร่วมแรงร่วมใจดูแลคนสูงอายุ

จะเห็นได้ว่าการควบคุมคนสูงอายุทั้งการเฝ้าดูที่บ้านโดยลูกทีมข้างในสกุล  การหาคนตรวจการผู้สูงอายุการจ้างดูแลอภิบาลคนชรามาช่วยเอาใจใส่ที่บ้าน   หรือในส่วนการปกป้องโดยคลินิกปกป้องผู้ใหญ่  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีข้าราชการของสถานพยาบาล ซึ่งอาจเป็นเฝ้าไข้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียนจบและมีคุณวุฒิการศึกษารับรอง หรือคนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ